×

De Senior hond

 

 

De natuur neemt zijn beloop

 

Een mens gaat rond zijn vijfenzestigste met pensioen. Sommigen zijn dan nog heel vitaal, terwijl bij anderen de kaars al een eind opgebrand is.

Wanneer kunnen we spreken van een oudere hond? Op sommige wedstrijden en clubmatches is er een speciale klasse voor de senior hond, honden ouder dan 7 jaar. Ook hier geldt, dat lang niet alle honden van 7 jaar oude honden zijn, hoewel het grootste deel van het hondenleven wel voorbij is. Oud worden ze pas als ze mogen meedoen in de veteranenklas (boven de 11 jaar).

Het is niet eenvoudig om aan te geven, wanneer uw hond tot de categorie 'oudere honden' behoort. Daarbij komt dat de hond niet van de een op de andere dag oud is. Het ouder worden is een langzaam verlopend proces en de snelheid ervan is afhankelijk van o.a. erfelijke aanleg, voeding, conditie, leefomstandigheden etc.

Grotere rassen worden door de band genomen tussen de tien en twaalf jaar oud. Het is zeer wel mogelijk, dat uw hond tot het einde toe vitaal blijft, maar het kan ook zijn, dat hij een redelijk lange oude dag heeft.

 

Ouder worden is geen ziekte

 

Iedereen wil graag zijn of haar hond zo lang mogelijk in goede gezondheid bij zich houden en zo lang hij nog plezier in zijn leven heeft.

U moet uw ouder wordende hond niet als zielig gaan behandelen. Dit mag u hem niet aandoen. Hij verdient uw respect. Wel moet u meer dan voorheen zijn gezondheid in de gaten houden, omdat sommige organen minder goed zullen gaan functioneren.

Ouderdom geeft verschijnselen van slijtage en uitval van één of meerdere organen. De cellen op zich worden oud en functioneren niet meer optimaal, kleine mankementen ontstaan in de weefsels en dit geeft slijtageverschijnselen. De manier waarop wij de hond zijn leven lang verzorgd hebben, is van grote invloed op deze ouderdomsverschijnselen.

Ouderdom betekent dat reserves opraken, een gegeven dat we niet dagelijks opmerken. Vaak komt dat pas na een 'stresssituatie' aan het licht.

 

Verzorging van de senior hond

 

Wij kunnen voor de ouder wordende honden veel doen. De dagelijkse voeding is van groot belang, ook aangepaste beweging, bepaalde diëten en verzorging van de huid.

Voor wat het dieet betreft: het voedsel moet makkelijk verteerbaar zijn (tragere stofwisseling). Het 'normale voer' bevat voor de oudere hond vaak teveel eiwitten, dit geldt overigens ook voor rood vlees. Er zijn tegenwoordig speciale voeders in de handel, die geheel zijn aangepast aan de behoeften van de senior hond.

De huid van de oudere hond vraagt veel aandacht (wekelijks borstelen voor een goede doorbloeding van de huid), net als de controle en verzorging van het gebit . Ze kunnen nl. last hebben van loszittende tanden, waar dan vaak ook een ontsteking ontstaat. Tandsteen is het begin van losrakende tanden en het regelmatig verwijderen hiervan verlengt de levensduur van het gebit (zie "Tandsteen").

Ook de ogen en oren moeten regelmatig worden gecontroleerd. Laat bij een bezoek aan de dierenarts de ogen en oren van de hond, en ook longen en hart eens controleren.

Honden lopen bij het ouder worden vaak al langer met afwijkingen rond, zonder dat wij het in de gaten hebben. Reuen kunnen op oudere leeftijd last krijgen van de prostaat .

Ouderdomscontroles zijn nog niet altijd zo gebruikelijk bij de dierenartsen, maar als u erom vraagt, zal iedere dierenarts bereid zijn om uw oudere hond eens aan een algehele inspectie te onderwerpen.

Als de hond wat ouder is geworden, kan de huid vaak een penetrante geur verspreiden. Dit kan worden tegengegaan door de hond eens te wassen en regelmatig te borstelen.

 

Lichaamsbeweging

 

Denk er vooral aan dat de normale hoeveelheid lichaamsbeweging niet ineens veranderd kan worden. Als de hond de hele winter met u kleine blokjes om heeft gelopen, mag hij in geen geval bij de eerste mooie voorjaarsdag worden meegenomen voor een lange wandeling. Daardoor kunnen er, door teveel beweging ineens bij een relatief warme dag, allerlei klachten bij de hond ontstaan, zoals hartklachten, zonnesteek etc. Geleidelijk de bewegingshoeveelheid per dag opvoeren is daarom ook het advies.

Ook een vakantie in de bergen kan een aanslag plegen op de algehele lichamelijke conditie van de ouder wordende hond.

Als laatste punt nog de omgevingstemperatuur. Een grote overgang van kou naar warmte of omgekeerd is slecht voor de ouder wordende hond. Hoe ouder de hond wordt, hoe groter zijn behoefte aan warmte zal worden.

U zult, door uw hond goed te observeren, ontdekken dat u de hond op een juiste wijze kunt begeleiden in het verouderingsproces. En de hond, waar we zo trots op waren toen hij jong was en die altijd in was voor een partijtje ravotten, heeft het verdiend, dat we hem ook bij het verouderingsproces helpen. En daarmee bedoelen we met alles wat in ons vermogen ligt om de hond in goede gezondheid en met waardigheid oud te laten worden!

Weet dat er tegenwoordig verschillende goede medicijnen bestaan die net zoals bij de mens de oude dag merkelijk kunnen verlichten. Spreek er gerust uw dierenarts over aan.