×
Vogels - volièrevogels

De aankoop

 

De eerste vraag die u zich bij de aanschaf van vogels moet stellen is: hoeveel vogels kan ik me aanschaffen en van welke kleurslag? Hoewel ik begrijp hoe verleidelijk het is om direct veel vogels aan te schaffen, doet u er toch verstandig aan om "rustig aan" te beginnen. Begin liever met één goed koppel dan met een groot aantal slechte. Als u in de vogelsport iets wilt bereiken is alleen het allerbeste kweekmateriaal goed genoeg. U zult dan ook vogels aan moeten schaffen die uitmunten in formaat, type en kopvorm. Ook ten aanzien van de kleur dient u kritisch te zijn.

Om een idee te krijgen over wat nu precies wordt bedoeld met een vogel die qua formaat, type, kopvorm en kleur uitmunt, is het raadzaam om eens wat tentoonstellingen te bezoeken. En dan met name de tentoonstellingen van Speciaalclubs.

Door het bezoeken van die tentoonstellingen zult u zien en leren welke vogels hoog gewaardeerd worden en welke niet. Probeer eens in contact te komen met enkele goede kwekers. Door op de tentoonstelling(en) een catalogus te kopen kunt u aan veel informatie komen. Informatie in de vorm van o.a.:

 • een lijst van inzenders (naam en adres van de kwekers)
 • per vogel vermelding van kooinummer, ringnummer, naam van de inzender, kleurslag/soort vogel en het aantal behaalde punten.

Op dergelijke tentoonstellingen is vaak een zogenaamde verkoopklasse aanwezig waar u vogels kunt kopen. Uit eigen ervaring weet ik dat de kwaliteit in zo'n verkoopklasse over het algemeen matig is. Natuurlijk worden er ook weleens redelijk goede vogels aangeboden maar echte toppers zult u er niet vinden. Beter kunt u proberen van de tentoongestelde vogels te kopen. Het keurbriefje van de keurmeester kan u hierbij tot grote steun zijn. Een groot nadeel echter bij de koop op tentoonstellingen is, dat aan de vogel niet te zien is hoe de kwaliteit van de ouders is, waaruit de vogel stamt.
Het beste kunt u dan ook vogels kopen bij de kweker thuis. U heeft dan een goed overzicht van het aanwezige kweekmateriaal en nadere gegevens over de door u gewenste vogel kan u de kweker aan de hand van z'n kweekboek geven. Vergeet nooit te vragen welke kweekmethode de kweker toepast. Vogels van kwekers, die een eigen stam bezitten, zijn te verkiezen boven vogels, die uit willekeurige kruisingen stammen. Met een eigen stam wordt bedoeld dat de vogels verwant (familie) aan elkaar zijn. Probeer zoveel mogelijk 2 of meer vogels uit een zelfde lijn (bijvoorbeeld 2 of meer broers/zusters) aan te schaffen.
Om het u wat gemakkelijker te maken heb ik hieronder een lijst gemaakt van zaken die van belang zijn bij de aanschaf van vogels.

 1. Alvorens u vogels gaat aanschaffen moet u weten waar uw verlangens liggen. Speciaal tegen de beginnende liefhebber, die een serieuze aanvang wil maken zou ik willen zeggen: Begin zoveel mogelijk met de normale kleurslagen, d.w.z. met de wildkleur vogels.
   
 2. Neem bij voorkeur eerst telefonisch contact op met de kweker waar u, uw vogels wilt gaan kopen en informeer naar de prijs! Dit voorkomt dat u in een later stadium onaangenaam wordt verrast door een (te) hoge vraagprijs!
   
 3. Het gunstigste tijdstip voor het aanschaffen van vogels is de nazomer en de herfst. De meeste kwekers hebben de vogels die ze willen aanhouden uitgeselecteerd en ruimen het overtollige bestand op.
   
 4. Vraag de kweker of hij enige vogels apart wil zetten in t.t. kooien. U kunt dan namelijk de kleur, het formaat, type en de kop van de vogel goed beoordelen.
   
 5. Kijk vooral ook naar het gedrag van de vogel(s) in de t.t. kooi. Zitten ze rustig "op stok"? Showen de vogels goed? Onrustige vogels dient u niet aan te schaffen omdat deze eigenschap in veel gevallen op de jongen wordt overgebracht.
   
 6. Vraag naar de afstamming van de aangeboden vogels. Laat de ouders van de aangeboden vogel(s) door de kweker aanwijzen, zodat u weet "wat er in de vogel steekt".
   
 7. Vraag naar de voedermethode van de kweker en de merken zaad en opfokvoer die hij gebruikt. Het kan voor u nuttige achtergrond informatie zijn.
   
 8. Koop nooit een vogel, alleen om te voorkomen dat u een vergeefse reis gemaakt heeft of omdat u niet met lege handen thuis wilt komen. Bij het kopen van kweekvogels dient u met zorg een keus te maken. Maak voor uzelf een keiharde afweging of de vogels aan uw wensen voldoen. Dit voorkomt dat u later met "spijtoptanten" in uw hok zit.
   
 9. Mocht u reeds een aantal vogels bezitten neem dan een paar vogels van uzelf mee. U heeft dan vergelijkingsmateriaal bij de hand en kunt gemakkelijker bepalen of de aangeboden vogels beter zijn dan de meegebrachte.
   
 10. Alvorens u vogels gaat aanschaffen dient u de beschikbare ruimte te bepalen. Voor vogels ter grootte van grasparkieten kunt u als richtlijn aanhouden: 1 m3 ruimte per paartje. Houd vooral ook rekening met de jongen die u (nog) zult gaan kweken. Ook voor deze vogels zal voldoende ruimte aanwezig dienen te zijn.