×
Vogels - volièrevogels

Bouwen van een volière


Omdat u als liefhebber toch uw eigen inzichten heeft over wat het bouwen van een volière betreft, beperk ik mij op deze website tot het geven van adviezen en tips waarmee u bij de bouw rekening dient te houden.

Keuze van huisvesting
De keuze van huisvesting zal sterk worden bepaald door de ruimte om en in het huis en de financiële middelen waarover u beschikt. Ook wanneer u klein behuisd bent is het houden van vogels goed mogelijk. Weliswaar zult u rekening dienen te houden met het aantal vogels welke u aanschaft maar hier zijn ook weer voordelen aan verbonden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het betere overzicht wat u heeft bij het kweken met een beperkt aantal vogels. Ook zullen de kosten, bij het houden van een beperkt aantal vogels, lager zijn dan bij een groot aantal vogels.

Indien u "serieus" wilt kweken en met de vogels naar de tentoonstelling zult gaan dan verdient de kweek in broedkooien de voorkeur. Door het juist samenstellen van paren zal men jongen van steeds betere kwaliteit kweken. Dit zal zeker niet het geval zijn wanneer de vogels zelf hun partner zouden mogen kiezen. Denk nu niet dat ik tegen een buitenvolière ben. Nee, dat ben ik zeker niet. Een ruime volière, waarin de jongen kunnen uitvliegen, zal zeker bijdragen tot een goede ontwikkeling van de jonge vogels. Ook voor de oude vogels is het goed om in een ruime buitenvolière bij te komen, van alle broed vermoeienissen.

De afmeting van een broedkooi dient ca. 50x50x50 cm. te zijn. Als u deze maten aanhoudt kunt u gemakkelijk bepalen hoeveel broedkooien u in uw situatie kunt plaatsen. Wanneer u geen ruimte heeft voor een ren, is het verstandig voor een combinatie ren + broedkooien te kiezen.
Dit is een broedkooi waarbij u, na de broedtijd, de tussenschotten kunt verwijderen. Zo zal bijvoorbeeld bij een gecombineerde ren-broedkooi van 4 naast elkaar gelegen broedkooien, na verwijdering van de tussenschotten, een vliegruimte ontstaan van 2 meter.
Is er gelegenheid in de tuin een volière te bouwen dan moet u dat zeker doen. Bij de bouw van een volière verdient een buitenvolière met nachthok en kweekkamer de voorkeur.

Door het plaatsen van broedkooien in de kweekkamer is het voordeel van een gerichte kweek weer gewaarborgd. Een goede afmeting van een vlucht (ren) is 1 meter breed, 3 à 4 meter lang en 2 meter hoog. Een iets kortere vlucht mag, maar persoonlijk zou ik niet tornen aan de breedte- en de hoogtemaat.

De afmeting van het nachthok zou 2 meter kunnen zijn. De nachthokken zelf zou u een afmeting kunnen geven van 1 meter breed, 1 meter diep en 2 meter hoog. De ruimte die dan nog overblijft is bedoeld als loopruimte voor de kweker. Een redelijke afmeting van de kweekkamer zou kunnen zijn, 3x2 meter bij een hoogte van 2 meter. Als de keuze voor de huisvesting van de vogels is gevallen kunt u gaan bouwen.

Bouwvergunning
Alvorens u over gaat tot de bouw van een volière dient u zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke bouwvoorschriften bij de technische dienst van de gemeente waar u woonachtig bent. Als u een bouwvergunning aanvraagt dient u een bouwtekening in te dienen. De bouwtekening moet veelal in drievoud en met een opgave van de door u te gebruiken materialen worden ingediend. Wanneer u in een huurhuis woont moet u niet verzuimen, de bepalingen met betrekking tot het bouwen van een volière, in het huurcontract na te kijken.

Hou u vooral strikt aan de tekening en de bouwvoorschriften zodat achteraf geen narigheid ontstaat.

Bouwmaterialen
De bouwmaterialen die u gaat gebruiken dient u met zorg uit te kiezen. Hiermee bedoel ik te zeggen dat het ene materiaal veel meer aandacht en werk vraagt dan het andere. Zo zal een houten volière meer onderhoud vragen dan een stenen volière. Ook zal een buitenvolière van hout minder goed opgewassen zijn tegen de knaaglust van parkietachtigen dan een buitenvolière van bijvoorbeeld aluminium. Natuurlijk zullen financiële aspecten hier een belangrijke rol spelen. Toch wil ik met betrekking tot dit punt nog het volgende opmerken. De hobby zal, indien u haar intensief beoefent, veel tijd vragen.

Zaken zoals schuren, verven en andere onderhoudsklussen schieten er dan al gauw bij in, zo weet ik uit eigen ervaring. Bouwmaterialen zoals steen en aluminium, die minder onderhoudsgevoelig zijn, zijn echter vaak duurder. Indien dit voor u problemen oplevert, zou u kunnen besluiten om wat kleiner te beginnen. Als de financiën het in een later stadium toelaten kunt u immers altijd nog de volière uitbreiden. Wel is het verstandig rekening te houden met een eventuele latere uitbreiding. Dit kan u namelijk een hoop extra (sloop) werk (en kosten) besparen.

Verder is het erg belangrijk materialen te kiezen die gemakkelijk te reinigen zijn. Zo zullen materialen van kunststof gemakkelijker te reinigen zijn dan houten materialen. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan de wanden en bodems van broedkooien. Misschien klinkt het allemaal wat overdreven maar vergis u niet in de hoeveelheid werk die deze hobby nou eenmaal met zich meebrengt. Besteedt ook aandacht aan de vloer(en) in de volière. Zo zal een vloer met een afvoerput gemakkelijker te reinigen zijn dan één zonder.

Het interieur van het nachtverblijf en de broedkooien moet u witten met een veegvaste witkalk, die in de meeste dierenspeciaalzaken wel te verkrijgen is.