×
Ontwormen kat

Ontwormen

 

Bijna alle kittens zijn besmet met spoelwormen die ze via de placenta of via de moedermelk hebben gekregen. Omdat hierdoor de groei wordt belemmerd en de kittens vermageren, moeten ze op jonge leeftijd regelmatig ontwormd worden.

Een goed schema hiervoor is:

 • op 4 en 6 weken leeftijd.
 • op 2,3,4,5 en 6 maanden leeftijd.
 • daarna 4 keer per jaar, tenzij de poes nooit buitenshuis komt. Dan volstaat 2X/jaar omdat ze zich dan ook niet kan herbesmetten.

Ontwormen is extra belangrijk als er kleine kinderen in huis zijn of als er iemand in huis zwanger is. Spoelwormen van de kat (en hond) zijn namelijk besmettelijk voor mensen. In geval van zwangerschap kan deze persoon het verschonen van de kattenbak beter door iemand anders laten doen (dit ook i.v.m. besmetting met Toxoplasmose). Voor meer informatie raadpleeg uw huisarts of dierenarts. Voor goedwerkende ontwormingsmiddelen kunt u bij de dierenarts terecht. Er zijn namelijk nogal verschillen in werking tussen de op de markt zijnde ontwormprodukten. Ook het gemak van toedienen speelt een rol.

Ontwormen is van belang voor dier en mens


Spoelwormen komen van nature voor in de darmen van honden en katten. Niet alleen honden en katten, maar ook de mens kan last hebben van de larven van deze wormen.

 

Hoe herkent u spoelwormen bij honden en katten?


Meestal zie je er niets van als een hond of kat spoelwormen heeft. Soms zijn ze te zien in braaksel of ontlasting.
Ze lijken op een elastiekje van gemiddeld zo'n 10 cm lang. De kleur varieert van bleekgeel tot roze-roodachtig. Met een onderzoek van de ontlasting onder de microscoop kunnen we de besmetting meestal aantonen.

 

Hoe worden honden en katten besmet?


Bij veel honden en katten komen in de darmen spoelwormen voor. Deze wormen produceren veel eitjes (tot zo'n 200.000 per dag) die met de ontlasting worden uitgescheiden. Deze voor het blote oog onzichtbare eitjes zijn (nog) niet besmettelijk. Dat zijn ze pas na enkele weken als zich in de eitjes larven hebben ontwikkeld.
Door opname van deze besmettelijke eitjes besmetten honden en katten zich opnieuw. Dit gebeurt na likken aan de vacht of eten van de grond.
Pups en kittens kunnen zich ook besmetten via de moedermelk en pups zelfs al voor de geboorte in de baarmoeder. Daarom hebben jonge honden altijd spoelwormen en kittens vaak.

 

Wat zijn de verschijnselen bij honden en katten?


Als uw dier met wormen is besmet zal je dat uitwendig niet gemakkelijk zien, soms zelfs niet. Mensen denken veelal als hun dier geen wormen in de mest heeft, dat ze dan wormvrij zijn, maar dat is niet zo. Wormen kunnen wel de conditie van uw huisdier aantasten. Soms zien we diarree, braken, een doffe vacht en hoesten, maar meestal wordt niets opgemerkt dat aan wormbesmetting doet denken en is de besmetting er toch. Besmette dieren zijn soms vermoeid en hebben weinig weerstand, waardoor ook andere ziekteverwekkers een kans krijgen.

 

Hoe kan de mens besmet raken?


Bijvoorbeeld door onvoldoende hygiëne na het spelen in een zandbak, de tuin of het plantsoen. Ook het eten van slecht gewassen groenten kan een infectie veroorzaken.

 

Wat zijn de verschijnselen bij de mens?


De mens kan eitjes opnemen door contact met besmette grond. Uit bloedonderzoek is gebleken dat 19% van de Belgische bevolking wel eens een besmetting heeft doorgemaakt. Na opname van de besmettelijke eitjes komen de larven in het darmkanaal vrij. Deze larven trekken door het lichaam en nestelen zich in diverse organen. Meestal verloopt dit onopgemerkt; er treden geen ziekteverschijnselen op. Als ze wel optreden, lijken ze veel op griep. Soms zien we long- en leverproblemen. Bij uitzondering kunnen oogklachten optreden. Omdat kinderen meer contact hebben met de grond en minder op hygiëne letten, is het risico op herhaalde besmetting met spoelwormen bij kinderen groter dan bij volwassenen.

 

Hoe kunt u besmetting voorkomen?


Overal waar honden en katten hun behoefte doen, komen spoelwormeieren voor. Om een besmetting te voorkomen, moeten we onze aandacht richten op (persoonlijke) hygiëne en op het preventief ontwormen van honden en katten!

 

Hygiëne


Met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen en desinfectantia worden spoelwormeieren niet gedood. Daarom moeten we zorgen dat er zo min mogelijk contact is met besmettelijke eieren:

 • Verwijder zorgvuldig honden- en kattenpoep uit de kennel, de kattenbak, de tuin en de zandbak.
 • Laat katten hun behoefte doen op een kattenbak en verschoon deze regelmatig.
 • Reinig vaste ligplaatsen van honden en katten regelmatig (mand, vloer).
 • Zandbakken moeten worden afgedekt zodat honden en katten er niet in kunnen.
 • Was de handen altijd na het tuinieren en na het verwijderen van honden- en kattenpoep.
 • Houd de nagels van uw kinderen kort en laat ze hun handen wassen na het spelen en voor het eten.
 • Ontwormen dient zorgvuldig te gebeuren. Let daarbij op het volgende: gebruik wormmiddelen die werkzaam zijn tegen spoelwormen; deze zijn verkrijgbaar bij de dierenarts.
  Ontworm iedere hond en kat minstens tweemaal per jaar (liever nog vaker, ook als u geen wormen ziet ).
 • Zogende teven en poezen en jonge dieren (pups en kittens) moeten veel vaker en op vaste momenten worden ontwormd (zie ontwormingsadvies).
 • Koop pups of kittens die volgens voorschrift zijn ontwormd.


Noteer telkens wanneer uw huisdier is ontwormd b.v. in het dierenpaspoort of in een vaccinatieboekje. Doe dit dan op de daarvoor aangewezen plek en niet daar waar de entingen moeten worden ingevuld.

 

Veel gestelde vragen

 

 • Mijn poes heeft vannacht in de kamer gepoept. Loop ik nu een risico bij het opruimen?
  Nee, eitjes van spoelwormen in verse honden- of kattenpoep worden pas na enkele weken besmettelijk. Er is dus geen direct risico voor besmetting.
   
 • Als ik een ontwormde kitten of pup koop, wat bedoelt men daar dan mee?
  Ontwormde kittens en pups die te koop worden aangeboden, zijn vaak maar een keer ontwormd. Dit moet in het eerste levensjaar nog een aantal keren worden herhaald. Niet alle spoelwormmiddelen zijn hiervoor geschikt!
   
 • Als je ontwormt, zijn dan alle wormsoorten weg?
  Nee, spoelwormen bijvoorbeeld, worden niet gedood met een lintwormmiddel en omgekeerd. Het hangt ervan af welk product je gebruikt.
   
 • Moet mijn kat ontwormd worden als hij nooit buiten komt?
  Ja er is namelijk altijd contact met de buitenwereld. Door modderschoenen van uzelf, bezoek, zand en stof dat met de wind meegevoerd wordt, bezoek van andere honden en katten, enz. Eitjes zijn microscopisch klein en worden gemakkelijk overal mee naar toe gevoerd.


Besluit: Verstandige honden- en katteneigenaren ontwormen hun huisdieren minimaal tweemaal, liefst vier maal per jaar.

 

Ontwormadvies katten


Kittens ontwormen op een leeftijd van 4,6,8 weken, daarna om de maand tot ze een half jaar oud zijn.

Zogende poezen telkens tegelijk met de kittens ontwormen.

Alle andere katten TENMINSTE twee keer per jaar ontwormen liefst vier maal.
Wilt u meer informatie over spoelwormen of over het ontwormen van honden en katten dan kunt u contact opnemen met de dierenarts.
Wilt u meer weten over spoelworminfecties bij de mens, neem dan contact op met uw huisarts.

Ontwormen is extra belangrijk als er kleine kinderen in huis zijn, dit omdat de spoelwormen van de hond en kat besmettelijk zijn voor mensen. Bij de dierenarts kunt u goed werkende ontwormingsmiddelen verkrijgen. 

Wil je meer en uitgebreider informatie lezen over de soorten wormen en hun werking, ga dan naar Parasieten in de rubriek Ziekten.