×
Vogels - kanarie

Het Kweken

 

  • Als je in een volière wilt gaan kweken, dan moet je ongeveer twee man kanaries en vijf vrouwtjes kanaries hebben, maar dit ligt ook aan de grootte van de volière.
  • Iedere man moet ongeveer 2 vrouwtjes kanaries hebben.
  • Hang in de volière een stel nestelhokjes en hang in de volière een bak met nestel, dit is een soort uit elkaar getrokken touw.
  • In de broedtijd moet er altijd in de volière een bakje met water staan, want tijdens het broeden willen de kanaries wel een badje hebben om zich af te koelen.
  • Geef tijdens het broeden de kanaries eiervoer, dan kunnen ze de eieren beter maken, want hier zit kalk in
  • Als de kanarie jonge heeft geef hem dan krachtvoer,
  • Een kanarie legt normaal 4 eieren, maar soms ook wel 6 eieren.
  • De kanarie moet 14 dagen op de eieren broeden, na in totaal 16 tot 17 dagen moet je de eieren eruit gooien, anders broedt de kanarie zich dood.
  • Als de jonge kanaries 3 weken oud zijn dan kunnen ze net vliegen, als ze 10 tot 12 weken oud zijn verliezen ze hun baby veren.
  • Het volgende jaar verliezen ze hun slagpennen van de vleugels en hun staart valt dan uit.

Het broeden en zijn problemen
Een te lage of te hoge relatieve luchtvochtigheid (normaal 60 á 70%) in onze broedruimten resulteert in een slechte uitkomst percentage en bacteriële verontreinigen van de eieren en sterfte in het ei of zieke ouder vogels. Bij de kanarie en veel andere soorten worden de eieren geraapt, om ze pas terug te leggen als het legsel volledig is. Het voordeel hiervan is dat alle eieren tegelijk uitkomen, en er minder zwakke jongen zijn.Er kan ook en nadeel zijn als men de eieren niet goed weglegt en regelmatig keert dat er dan uitzakkingen van de hagelsnoeren zich voor doet of bacteriën door de eischaal heen dringt (b.v. een vochtige ondergrond enz.)Tijdens het broeden geeft men de vogels alleen zaadmengsel. Op de dag van het uitkomen geeft men eivoer ter beschikking. Ook hier zijn de meningen over verdeeld. Er zijn ook kwekers die daags voor het kippen al eivoer geven, maar weer anderen spreken dit tegen en zeggen dat de eerste 24 uur de jonge vogel moet teren op de dooierzak resten. Zou men eerder eivoer geven kan dit leiden tot sterft op de 6e Dag. Iedere kweker zal zo wel zijn mening hebben, ikzelf geef daags voor het kippen eivoer ter beschikking en het gaat goed. Ik heb wel eens jongen dood rond de 6 dagen maar of het daaraan ligt? ik weet het nog zo zeker niet. De temperatuur in de kweekruimte mag nooit te hoog liggen 18 á 19 graden is voldoende en zal de bacteriën minder kans geven zich te ontwikkelen.Let er ook op dat de pop niet alleen zaad geeft aan de jongen, want dit brengt sterfte te weeg onder de jongen, is dit zo dan controleer je eivoer. Is dit goed dan pak het zaad enige tijd weg en geef heel klein beetjes zaad de eerste dagen. Als de pop veel drinkt, kan dit zijn, een te kort aan kropsappen, wat extra groenvoer of beter nog wat kiemzaad of vogelmuur geven (met mate)

Nestmateriaal
Hier is veel en weinig over te vertellen. Er zijn voldoende goede materialen te koop en gebruik deze dan ook. Zorg wel voor een niet te fijn materiaal zodat er de pootjes in verwikkeld kunnen worden. Een waarschuwing wil ik geven voor misschien jonge liefhebbers: gebruik nooit touw dat gebruikt wordt voor het binden van strobalen. Deze zijn namelijk behandeld met een soort gif voor het knagen van muizen tegen te gaan, namelijk pentachloorfenol. Als je dit gebruikt dan komt door het broeden van de pop deze chloorfenol vrij en dringt door de poriën het ei binnen met als resultaat onmiddellijk afsterven van het embryo. Het zal zeker niet de eerste en de laatste keer zijn dat dit gebeurt. Dus koop je nestmateriaal, en zorg dat het nest aan de binnen zijde altijd glad is afgewerkt.Controleer na enkele dagen broeden of de nestbodem voldoende glad blijft en hou ook de man in de gaten, dat deze door vervelling en of drift niet aan het nest gaat plukken. Gebeurt dit, dan is het beste de man tijdelijk te verwijderen en de pop alleen verder te laten broeden.

Ontsmetten van het vogelverblijf
Hierover zijn ook al bladzijden vol geschreven. Ik wil hier ook nog in het kort iets over zeggen. Een ding staat bij mij als een paal boven water, dat heden niemand nog geplaagd hoeft te worden met luizen, ik vind dat als iemand hier mee zit, dit zijn eigen schuld is. Wat belangrijk is, is het volgende: voor aanvang van het kweekseizoen moet het vogelverblijf ontsmet worden, met andere woorden, goed zuiver gemaakt worden en alles goed afgewassen. Daarna moet men het vogelverblijf gaan BESTRIJDEN met een product voor langere perioden. Met welke producten dit dient te gebeuren wil ik niet op ingaan in dit artikel een ieder heeft wel zijn voorkeur hierin. Een zaak staat vast je zult moeten ONTSMETTEN EN BESTRIJDEN. Met welk product en op welke manier je het doet is meestal niet zo belangrijk, als het product maar sterk genoeg is. En dat je het ook doet!!!! Namelijk. ONTSMETTEN EN BESTRIJDEN.!!!!!!Als men luizen heeft dan is het meestal te laat. De pop zal tijdens het broeden erg onrustig zijn door de aanwezigheid van deze luizen. 's Nachts zuigen ze bloed uit de al zwakke jongen, de jongen worden hierdoor zwak en zullen na enkele dagen de macht niet meer hebben om te sperren. De slijmvliezen van de jongen die normaal mooi rood zijn, zijn bleek geworden en na enkele dagen zullen de jongen één voor één sterven en ook de pop zal op den duur het nest gaan verlaten.Ook het overbrengen van infecties zal met grote sprongen verergeren als men luizen of ongedierte heeft.

Zweetziekte
Het is niet mijn bedoeling om aansluitend op dit artikel te gaan schrijven over al de ziekten die er bij onze vogels kunnen ontstaan, dit zou het artikel ontzettend lang en misschien ook wel saai gaan maken, daarbij is de variatie van ziekte ook zo groot dat ik er ook het fijne niet van weet.Als afsluitend verhaal op mijn artikel wil ik toch een ongemak in ons kweekhok behandelen, om de eenvoudige reden dat dit verhaal erg aansluit op al wat hierboven beschreven staat, als men hier ergens faalt dan is de kans groot dat men hier mee geconfronteerd wordt namelijk DE ZWEETZIEKTE. Dit is een aandoening van jonge vogels, zeker kanaries, die in het nest en sterke, bacteriële (huisvesting) zijn blootgesteld. Hierdoor treed er een sterke vermeerdering op van het aantal bacteriën in de darmen.Ook door slecht kiemzaad, eivoer, zaadmengeling, vocht en of trek kunnen aanleiding zijn voor verzwakte jongen met als gevolg een te sterke kolonisatie (vermeerdering) van bacteriën in de darmen. De jonge vogels krijgen hierdoor diaree, waardoor hun ontlasting niet vast meer is en dus niet meer door de pop verwijderd kan worden. Het nest wordt hierdoor nat en de jonge vogels hierdoor ook. Hierdoor lijkt het dat de jongen zweten.Vandaar ook de naam zweetziekte. Maar eigenlijk is dit een volledig verkeerde naam, en is gewoonweg gebaseerd op het nat liggen van de jongen in het nest. De zweetziekte is een foutieve naam, om de eenvoudige reden dat de vogels geen zweetklieren hebben.Als men de dunne ontlasting waarneemt is het eigenlijk al wat laat om in te grijpen maar als men het tijdig ziet is hulp nog mogelijk. Men dient direct te beginnen met de hokken volledig te zuiveren. Ook dient men grote aandacht te schenken aan het opfokvoer en tijdelijk het kiemzaad te stoppen. Men maakt het eivoer iets rul door hier wat mager melk door te mengen. Verder zijn hiervoor ook wel medicamenten in de handel te verkrijgen, als men dit geeft dan niet langer dan 3 dagen. Maak ook regelmatig, om de dag, het nest zuiver en doe er droog nestmateriaal in. Zorg ook voor dagelijks vers drinkwater en meng wat wildzaad door uw gewone zaadmengeling heen.Ik hoop dat u de komende kweek gespaard blijft van deze ziekte dan denk ik dat dit toch wel lang artikel zijn dienst heeft bewezen, ik weet dan zeker dat uw huisvesting en uw verzorging van de vogels goed is geweest.